Liście

Sztutowo

We wrześniu 1939 roku Niemcy utworzyli w pobliżu Gdańska, w Sztutowie, obóz koncentracyjny Stutthof.

Sztutowo - Brama główna Pierwszych 150 więźniów przywieziono do obozu już 2 września 1939 roku. W następnych latach docierały tu tysiące więźniów z całej Polski, a od 1942 roku z całej Europy. Łącznie przez obóz przeszło około 120 tys. więźniów, z czego 50 tys. Żydów. Większość Żydów (zwłaszcza kobiet i dzieci) trafiała natychmiast z transportu do komory gazowej. Ich ciała były palone w tutejszym krematorium. Pełną liczbę ofiar Koncentrationslager Stutthof ocenia się na conajmniej 65 tys. osób (niektóre źródła podają 85 tys. ofiar). Obóz został wyzwolony 9 maja 1945 roku przez oddziały Armii Czerwonej.

Sztutowo - Budynek krematorium 12 marca 1962 roku powołano do życia Muzeum Stutthof w Sztutowie. Prowadzi ono między innymi badania dziejów obozu, jego eksterminacyjnych funkcji, miejsca Stutthofu w systemie hitlerowskich obozów Zagłady.

Z dawnych obiektów obozu zachowały się miedzy innymi cztery baraki, gmach niemieckiej komendantury, krematorium, komora gazowa oraz ogrodzenia tak zwanego starego obozu.

Sztutowo - Umywalnia Dla zwiedzających udostępnione jest muzeum, zaś 500 metrów od obozu w miejscu, gdzie Niemcy palili ciała zmarłych stoi Pomnik Pamięci Ofiar. Na skraju obozu żydowskiego stoi pomnik z tablicą upamiętniającą śmierć 28 tys. żydowskich kobiet.

Atrakcje - menu